Strona główna
Poland 1 | Poland 2 | World A-E | World F-N | World O-Z | Linki | Technika | Wydarzenia | Magazyn
Bibliografia | Kontakt
Jon Grepstad Pinhole photography Moneta Camera Obscura Digital Camera Obscura Why pinhole camera © Jon Grepstad
Pinhole Photography - History, Images, Cameras, Formulas

© tłumaczenie: Justyna Komar

Historia cd

Pierwsze fotografie otworkowe
Szkocki naukowiec, Sir David Brewster, był jednym z pierwszych, którzy wykonali fotografie otworkowe, w latach pięćdziesiątych XIX w (1850). On także stworzył termin "pinhole" czy "pin-hole" z łącznikiem (myślnikiem), którego użył w książce The Stereoscope,, opublikowanej w 1856 roku. Joseph Petzval użył terminu "natural camera" w 1859 roku, podczas gdy Dehors i Deslandres, w latach osiemdziesiątych XIX w (1880), zaproponowali termin "stenopaic photography". We Francji, do dziś, "sténopé" jest używane jako odpowiednik angielskiego "pinhole". We Włoszech kamera otworkowa jest nazywana "una fotocamera con foro stenopeico". Po niemiecku są używane "Lochkamera" i "Camera obscura". W językach skandynawskich widać tendencję do używania angielskiego "pinhole" jako modelowego - "hullkamera"/"holkamera"/"hĺlkamera"; można także znaleźć "camera obscura" i osobiście preferuję takie rozwiązanie w języku norweskim. Innymi, wczesnymi fotografami, którzy próbowali techniki otworkowej, byli: Sir William Crookes, John Spiller and William de Wiveleslie Abney, wszyscy z Anglii. Najstarsze egzemplarze fotografii otworkowej, które przetrwały do dziś były najprawdopodobniej wykonane przez Flinders Petrie (1853 - 1942) podczas wykopalisk w Egipcie, w latach osiemdziesiątych XIX w. Dwie z jego fotografii zostały zreprodukowane w Renner (1995:39,40). Warto zauważyć że kamera Petrie miała z przodu prosty obiektyw.
Piktorializm i popularna fotografia otworkowa
Do późnych lat osiemdziesiątych XIX w. główny wpływ na fotografię wywierał ruch impresjonistyczny w malarstwie. W fotografii rozwinęły się różne szkoły i tendencje. "Stara szkoła" wierzyła w ostrość i jakość obiektywów; wyznawcy nowej szkoły, piktorialiści, próbowali uzyskać atmosferę malarską. Niektórzy z nich eksperymentowali z fotografią otworkową. W 1890 fotografia otworkowa An Old Farmstead (później nazywana The Onion Field) George Davisona, zdobyła pierwszą nagrodę na corocznej wystawie Photographic Society of London. Nagroda była kontrowersyjna i doprowadziła do schizmy w tym Towarzystwie (wkrótce zmieniło nazwę na Royal Photographic Society), która w efekcie zaowocowała powstaniem grupy dobrze znanych fotografów piktorialistów "Linked Ring". Zdjęcie George Davisona jest zreprodukowane w Renner (1995:42) i niektórych historiach fotografii, jak na przykład: Michael Langford's The Story of Photography (Oxford: Focal Press 1992. s. 106), The Magic Image. The Genius of Photography, pod redakcją Cecil Beaton i Gail Buckland (London: Pavilion Books Ltd. 1989. s. 79), Naomi Rosenblum's A World History of Photography (New York: Abbeville Press, s. 310).
W 1892 roku szwedzki dramaturg August Strindberg zaczął eksperymentować z fotografią otworkową. Około 100 jego fotografii zachowało się do dziś, z czego 3 czy 4 to fotografie otworkowe.
Fotografia otworkowa stała się popularna w latach dziewięćdziesiątych XIX w. Komercyjne aparaty otworkowe były sprzedawane w Europie, USA i Japonii. W samym Londynie, w 1892 r., zostało sprzedanych 4000 aparatów otworkowych ("Photomnibuses"). Aparaty te miały wówczas status podobny do aparatów jednorazowych w dzisiejszych czasach - ani jeden z "Photomnibuses" nie zachował się dla potomności, w żadnej kolekcji aparatów. Kilka lat wcześniej, w Stanach Zjednoczonych, amerykańska firma wynalazła jednorazowy aparat otworkowy "Ready Photographer", złożony z płytki szklanej, dziurki w folii aluminiowej i składanego mieszka. Inna, amerykańska firma, sprzedawała zestaw "the Glen Pinhole Camera", który zawierał 6 płytek szklanych, chemikalia, tace, ramkę na zdjęcie i rubinowy papier do ochrony przed światłem. Pierwszy, komercyjny aparat otworkowy, był zaprojektowany przez Dehors and Deslandres we Francji w 1887 r. Miał obrotowy krążek z sześcioma otworkami, trzy pary w podobnym rozmiarze. Zdjęcia z tych aparatów można zobaczyć w Renner (1995:43).
Masowa produkcja aparatów i "new realism" w XX w., wkrótce pozostawiły niewiele miejsca dla fotografii otworkowej. Do lat trzydziestych XX w. technika była ledwo pamiętana lub używana tylko w nauczaniu. Frederick Brehm, z tego, co później stało się the Rochester Institute of Technology, był prawdopodobnie pierwszym wykładowcą college, który kładł nacisk na wartość edukacyjną techniki otworkowej. On także zaprojektował ok. 1940 r. aparat - Kodak Pinhole Camera.


Strona: 1  2  [3]  4  5  6  
© 2008 Pinhole
Wszelkie prawa zastrzeżone